MVO-hoofdbeeld

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Duurzaamheid

Onze 5 pijlers van duurzaamheid

Als onderdeel van Compass Group PLC, wereldwijd marktleider in food en support-services, hebben we een verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen. Wij hebben de ambitie elke dag een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame levensstijl van onze gasten en medewerkers. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderdeel van onze strategie voor duurzame groei.

We zijn er trots op dat we steeds meer duurzame activiteiten binnen onze organisatie oppakken.

Duurzaam ondernemen doen wij samen met onze leveranciers en opdrachtgevers. We gaan uit van prestaties die meetbaar zijn en die passen bij onze doelen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op vijf duurzaamheidpijlers: onze mensen, duurzame inkoop, welzijn, milieu en samenleving.

Lees meer over de Corporate Responsibility van onze moeder Compass Group PLC.

Lees meer

Inkoop

Compass Group kiest voor een duurzaam en gevarieerd voedselaanbod in alle sectoren. Ons eigen ‘Compass Group Verantwoord Assortiment’ bestaat uit duurzame en gezonde producten van een hoge kwaliteit. Hiermee dragen we bij aan een gezonde levensstijl met respect voor het milieu. We blijven ons inzetten op het gebied van duurzaamheid voor gast en opdrachtgever.

 

MVO-inkoop

Meerjarenplan

In 2020 bestaat het grootste deel van ons assortiment uit meerjarenplanverantwoorde producten. We kennen de wensen van onze gasten en opdrachtgevers en gaan met hen in gesprek om het assortiment steeds verder te verduurzamen.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

  • Het jaarlijks uitbreiden van het ‘Compass Group Verantwoord Assortiment’
  • Het verder verduurzamen van onze producten en diensten samen met onze leveranciers en in afstemming met onze opdrachtgevers en gasten

Facebook Compass Group Compass Group