MVO-hoofdbeeld

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Duurzaamheid

Onze 5 pijlers van duurzaamheid

Als onderdeel van Compass Group PLC, wereldwijd marktleider in food en support-services, hebben we een verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen. Wij hebben de ambitie elke dag een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame levensstijl van onze gasten en medewerkers. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderdeel van onze strategie voor duurzame groei.

We zijn er trots op dat we steeds meer duurzame activiteiten binnen onze organisatie oppakken.

Duurzaam ondernemen doen wij samen met onze leveranciers en opdrachtgevers. We gaan uit van prestaties die meetbaar zijn en die passen bij onze doelen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op vijf duurzaamheidpijlers: onze mensen, duurzame inkoop, welzijn, milieu en samenleving.

Lees meer over de Corporate Responsibility van onze moeder Compass Group PLC.

Lees meer

Milieu

Onze bedrijfsprocessen richten we efficiënt en kostenbewust in. Dit betekent ook dat we zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. We focussen hierbij op het verminderen van energiegebruik, watergebruik, voedselverspilling en afval. Bij Compass Group houden we met alles wat we doen rekening met de invloed op het milieu.

MVO-milieu

Meerjarenplan

In 2020 hebben we het energie- en waterverbruik meerjarenplangeminimaliseerd en worden voedselverspilling en afval zoveel mogelijk voorkomen.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

  • Het tot het minimum beperken van het gebruik van reinigingsmiddelen door de toepassing van innovatieve geconcentreerde producten met een eco-keurmerk in combinatie met doseersystemen
  • Het beperken van de hoeveelheid vlees in onze producten en menu’s zonder dat de gast dit als gemis ervaart door het aanbieden van goede alternatieven
  • Het verminderen van de hoeveelheid afval in de productie door het beperken van voorverpakte en voorbewerkte producten

Facebook Compass Group Compass Group