MVO-hoofdbeeld

‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’

Duurzaamheid

Onze 5 pijlers van duurzaamheid

Als onderdeel van Compass Group PLC, wereldwijd marktleider in food en support-services, hebben we een verantwoordelijkheid naar de wereld om ons heen. Wij hebben de ambitie elke dag een positieve bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame levensstijl van onze gasten en medewerkers. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onderdeel van onze strategie voor duurzame groei.

We zijn er trots op dat we steeds meer duurzame activiteiten binnen onze organisatie oppakken.

Duurzaam ondernemen doen wij samen met onze leveranciers en opdrachtgevers. We gaan uit van prestaties die meetbaar zijn en die passen bij onze doelen. Onze activiteiten zijn gebaseerd op vijf duurzaamheidpijlers: onze mensen, duurzame inkoop, welzijn, milieu en samenleving.

Lees meer over de Corporate Responsibility van onze moeder Compass Group PLC.

Lees meer

Samenleving

We vinden betrokkenheid bij de samenleving erg belangrijk. Als Belgische organisatie in foodservice voelen we ons onderdeel van de samenleving. We nemen onze verantwoordelijkheid en bieden mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid om bij ons te werken en te groeien in hun vak. Verder verstrekken we informatie over gezonde voeding en het milieu aan onze medewerkers, opdrachtgevers en gasten.

MVO-samenleving

Meerjarenplan

In 2020 nemen we onze verantwoordelijkheid en meerjarenplanwerken we vanuit verbondenheid met de maatschappij.

Tussen 2014 en 2020 werken we aan:

  • Het aantrekken van mensen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt, waarbij we voldoen aan de eisen van de participatiewet
  • Het betrekken van onze medewerkers bij verschillende maatschappelijke projecten, elk jaar opnieuw

Facebook Compass Group Compass Group