tieners_782x1080
Wat doen wij
Leven

 

“In een veilige, duurzame wereld”

Als onderneming dragen we een grote verantwoordelijkheid. Uit respect voor jonge mensen, onze klanten en het leefmilieu kiezen we voor een duurzaam beleid waarbij iedereen baat heeft. Een ethisch, verantwoord en duurzaam beleid begint bij onszelf. Wij zijn er ons terdege van bewust dat we de morele en wettelijke plicht hebben om de economische, sociaaleconomische en ecologische impact van onze activiteiten te beperken. Als plichtbewuste partner garanderen wij maximale transparantie aan scholen. Wij communiceren open en over onze prijsstructuren en ons selectieproces. Dat is handig voor u om uw budgetten onder controle te houden.

Onze bedrijfsvideo

Compass Group

'Connect with people. Inspirate through food. Create solutions.
Live our promise'