Nieuws
Nieuws & Social Media
Het laatste nieuws

Compass Group en onze merken staan regelmatig in de spotlights. Hieronder vindt u onze persberichten en publicaties van de afgelopen tijd.

13-08-2018

De juiste prijs moet je dúrven vragen

beeld1_artikel5

Finance moet business partner zijn, dat weet ondertussen iedereen. Hans Marivoet, CFO bij Compass België, speelt die rol heel graag. De rentabiliteit verhogen en de business tools aanleveren om efficiënter te werken, behoren tot zijn stokpaardjes …

MAÏTÉ HOLVOET | JERRY DE BRIE

 

Hans Marivoet is CFO bij Compass België. Hij genoot een economische opleiding en zette zijn eerste professionele stappen in de wereld van de Big 4, waar hij vier jaar werkte. “Daarna volgden een aantal tussenstations, waar ik stelselmatig doorgroeide naar een hoger niveau. Zo werkte ik zes jaar bij Alken-Maes en daarna zes jaar bij de Gouden Gids. Ik doorliep er alle domeinen van finance, namelijk accounting, controlling, treasury, collections … Drie jaar geleden heb ik dan de rol van CFO bij Compass Group België op mij genomen om mij verder te ontwikkelen als business partner. Finance is niet langer de backoffice van een organisatie. Er gebeurt veel meer dan louter inboeken en uitsturen van facturen. Finance is vandaag de drijvende kracht om het bedrijf te sturen en de strategie te bewaken.” Compass België is een bedrijf gespecialiseerd in catering. In België telt het bedrijf ongeveer 2000 werknemers en heeft het een omzet van 160 miljoen euro. Wereldwijd werken 500.000 mensen voor Compass Group, een beursgenoteerde Britse organisatie. De naam van het bedrijf is weinig gekend en toch is het één van de grootste privébedrijven ter wereld. Compass Group is actief in een vijftigtal landen en draait in Europa ongeveer 30% van de omzet. Het bedrijf richt zich enkel en alleen naar de B2B markt, namelijk bedrijven, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen. “Vergeet de oubollige ideeën van een grootkeuken, onze strategie is gebaseerd op ’connecting people through Food‘. Kwaliteit, innovatie, beschikbaarheid doorheen de hele dag en zeker ook de volledige beleving van de consument zijn vandaag dé drijfveren in onze business.”

Kunnen we de cateringsector redelijk concurrentieel noemen?

“Het is een zeer concurrentiële sector, in die zin dat er in België een vijftal grotere spelers zijn. Wij focussen ons voornamelijk op voeding, terwijl onze concurrenten zich iets meer richten op geïntegreerde diensten. Zij nemen vaak ook nog kleinere marges, omdat ze het geheel willen promoten. Dat is voor ons soms best moeilijk. Klanten willen bovendien af van het subsidiemodel, wat ook de nodige risico’s met zich meebrengt. “

Hoe is uw finance departement georganiseerd?

“Onder mij valt zowel finance als IT. In totaal stuur ik een vijfentwintigtal mensen aan. In de cateringwereld zijn de marges laag, wat betekent dat ook ons team zo lean en mean mogelijk moet zijn. Dat IT ook onder de bevoegdheid van de CFO valt is historisch zo gegroeid. In de cateringomgeving van het verleden was IT niet erg belangrijk. Dat is vandaag helemaal anders. Automatisering en digitalisering zijn zeker in onze sector cruciaal geworden. Denk aan zelfscankassa’s, bestellen en betalen met de smartphone enzovoort. Dat IT onder finance valt, is ook een belangrijke steun voor finance om de drijvende kracht te zijn binnen de organisatie. It wordt dus steeds belangrijker, niet alleen in de backoffice maar zeker ook in frontoffice.”

Is finance bij jullie op vlak van IT dan heel matuur?

“Onze backoffice systemen zijn lokaal geschreven systemen. Dat heeft zijn voor- en nadelen, maar we zullen dit op termijn vervangen door een Europees geschaald project. De fronttools hebben we ook zelf ontwikkeld. Dat geeft een CFO MAGAZINE #207 50 zeker strategisch voordeel, omdat we uit die tools heel wat data kunnen distilleren.”

Hoe ziet jullie rapportering uit?

“We doen maandelijks een afsluiting naar de groep toe. Daar staat een heel gedetailleerde rapportering achter. Iedereen binnen de groep hanteert dezelfde terminologie. Aangezien we een beursgenoteerd bedrijf zijn, rapporteren we uiteraard heel nauwgezet over omzet, profit, free cashflow, capex, working capital, maar ook over new wins, de pipeline, de succesratio, de gewonnen tenders, loss-making clients … Dit proces laat ook toe om te benchmarken. Het is binnen de groep vast en zeker de bedoeling om te leren van de best practices van andere landen.”

Zijn er op groepsniveau plannen om een ERP-pakket te implementeren?

“Jawel. De groep is bezig met een SAP-project voor alle entiteiten in Europa. Het gaat hier voornamelijk over de backoffice. Dat is natuurlijk best voordelig voor de groep, aangezien elke entiteit nu nog zijn eigen IT-team heeft. Als je de backoffice op groepsniveau kunt doen, is dat uiteraard veel voordeliger.”

Wat is uw rol als CFO om de business te ondersteunen?

“Ik denk dat er verschillende facetten zijn. Als CFO moet je durven kijken naar de pricing. In ons bedrijf is het merendeel van de medewerkers gespecialiseerd in service bieden. De klant vraagt en zij proberen iets goed te doen voor de mensen. Vanuit finance moeten we echter in het oog houden dat we voor elke service ook de juiste prijs vragen. Je kan geen BMW verkopen en er de prijs van een Golf voor vragen. Hetzelfde geldt ook in onze sector. Zeker in een beursgenoteerd bedrijf moet finance erover waken dat er een zekere rentabiliteit is. Een belangrijk element als voorbeeld hiervan zijn onze wekelijkse business reviews, die we altijd samen met finance, operations en sales doen. Tijdens deze meetings passeren onze belangrijkste klanten de revue. Soms zitten we namelijk in een situatie waarin de klant heel erg tevreden is, maar wij toch bijna geen geld verdienen. En dat terwijl het vaak geen probleem is voor de klant om een hogere prijs te betalen! We zetten tot op zekere hoogte ook in op ‘big data’. We zijn een heel decentrale organisatie dus deze big data moet je vooral pragmatisch zien. Onze medewerkers werken bij onze klanten. We proberen meer en meer om de data die in onze systemen zitten, te vergaren in een simpele tool die als een soort benchmark dient. Operations kan op die manier gemakkelijk een aantal operationele KPI’s volgen: uurinzet van hun team versus Sales, gemiddelde besteding per transactie, het volume zelf uiteraard, maar ook zaken als ziekte en andere parameters die mee de rentabiliteit bepalen. Die data kunnen dus zorgen voor constructieve gesprekken tussen operations en finance. De rol van finance is die data op een heel eenvoudige, grafische manier ter beschikking te stellen, in een simpele goedkope tool. Dankzij deze en andere initiatieven kunnen we zien dat de rentabiliteit van ons bedrijf de voorbije jaren sterk gestegen is. Het is moeilijk rechtstreekse verbanden te leggen, maar het feit dat we durven pricen en de operationele efficiëntie bekijken, heeft hier zeer zeker invloed op.”

beeld2_artikel5

Hoe verloopt de aankoop van producten bij jullie? Hoe krijgen jullie de chefs mee in dit verhaal?

“Ons aankoopdepartement is tamelijk gespecialiseerd en zeer grondig uitgewerkt. Als we in grote volumes kunnen kopen, genieten we van veel scherpere prijzen dan kleine, lokale spelers. De meeste leveranciers worden gegroepeerd in een logistiek platform. Zij leveren zeer regelmatig per unit. Door zo te werken, optimaliseren we de logistieke kost. Als elke leverancier zelf moet komen leveren, wordt dat een logistieke hel. Zij leveren dus grote hoeveelheden bij het logistiek platform, dat dan de verdeling op zich neemt. Dit wordt ook meer en meer gestructureerd op groepsniveau.”

Jullie zijn een internationaal bedrijf, wat betekent dat voor finance?

“We maken inderdaad deel uit van een internationaal, beursgenoteerd bedrijf. Compass Group is een gezonde groep die anderhalf keer zijn EBITDA als schuld heeft staan. Het bedrijf genereert veel cash en is de voorbije jaren sterk gegroeid, zowel op vlak van omzet als van rentabiliteit. In een beursgenoteerde omgeving betekent dat voor ons dat de lat steeds hoger komt te liggen. We leveren enorm veel winst en cash op, maar dat is de beurs gewoon. Je moet blijven presteren. Anderzijds is het wel handig dat je in gespecialiseerde finance materie ondersteuning van de Group kan krijgen: of het nu een M&A betreft, dan wel Legal support, of meer geavanceerde treasury tactics … Je hebt snel een waardevolle opinie, wat niet wegneemt dat je de implementatie nog altijd lokaal moet uitvoeren.”

Wat zijn voor jullie de belangrijkste risico’s?

“We hebben het al gehad over pricing. Dat is een belangrijk risico. Als je daar vanuit finance geen aandacht aan besteedt, ben je niet goed bezig. Ik ben onlangs naar Praag geweest, waar ze met 10% looninflatie te maken hebben. Als je daar in contracten niet op geanticipeerd hebt, ga je binnen het jaar van rendabel naar verlieslatend. Volume is een andere parameter, scale is nu eenmaal een factor die op veel plaatsen speelt, zonder dat dit de kwaliteit moet aantasten. Last but not least, efficiëntie in de brede zin van het woord, met drivers zoals menuplanning, waste management, bepaling van het aanbod van producten, vakantieplanning, operational efficiency, ziekteverzuim … Hieruit merk je de enorme verstrengeling tussen Finance, Operations en Sales. Je kan vandaag geen finance doen zonder een echte business partner te zijn!


Nieuws & Persberichten overzicht