25.03.2020 - 11:00

Compass Group België opent noodkeuken voor zorgsector

Topcateraar Gourmet Invent, dochter van food servicesbedrijf Compass Group België, vormt haar centrale keuken in het Gentse ICC om tot een noodkeuken voor de zorgsector.

Tot 1.000 maaltijden per dag, dat is de initiële productiecapaciteit van de nieuwe noodkeuken van Compass Group België in Gent. Een noodzaak, zeker nu de vraag vanuit de sector exponentieel stijgt.

“Momenteel draaien al onze Medirest-keukens in de zorgsector op volle toeren,” aldus Bart Matthijs, Managing Director van Compass Group België. “We hebben nog een 450-tal personeelsleden die elke dag aan de slag gaan om maaltijden te voorzien voor verzorgend personeel en gasten in ziekenhuizen en woonzorgcentra over het hele land. De restaurants zelf zijn natuurlijk gesloten, maar we voorzien overal afhaalmaaltijden en – voor patiënten – distributie via warmtekarren. We zetten intussen ook al vrijwilligers in uit onze andere keukens, uit bedrijven die gesloten zijn.”

De nieuwe noodkeuken moet tegemoet komen aan de stijgende vraag naar takeaway-maaltijden in de zorgsector.

“Het is belangrijk dat er ook voor zorgpersoneel gezorgd wordt. Dat ze een stevige, gezonde maaltijd kunnen krijgen tijdens de weinige pauzes die ze nog hebben,” zo zegt Bart Vandendooren, GM van Gourmet Invent. “De event catering ligt inmiddels helemaal stil, dus onze keuken ook. Dit is dan ook een bijzondere gelegenheid om meer te doen voor de zorg, én extra mensen uit het stelsel van economische werkloosheid te halen. Bovendien is een centrale keuken naar personeels- en voedselveiligheid momenteel ook een goede keuze. We worden trouwens in deze begeleid en nauwgezet opgevolgd door een extern controleorganisme.”

Afgelopen weekend werd een communiqué uitgestuurd naar alle zorgkoepels en naar alle burgemeesters en relevante overheden met het nieuwe aanbod aan zorgmaaltijden.

“De eerste bestellingen komen momenteel binnen,” zo nog Bart Matthijs. “We zijn alles aan het klaarmaken en de logistiek aan het afronden, woensdag start de keuken dan effectief op. De eerste maaltijden worden vanaf vrijdag geleverd.”

Die maaltijden én hun transport zullen voldoen aan strikte veiligheidsnormen. De samenstelling van de menu’s wordt bepaald door de Medirest-diëtisten. Levering gebeurt met een gekoelde vrachtwagen met 1 chauffeur die alle regels van social distancing zal in acht nemen. Na elke levering wordt de vrachtwagen grondig ontsmet.

 

17.03.2020 - 12:50

Lockdown-scenario

Terwijl we dit schrijven wordt het steeds waarschijnlijker dat België op korte termijn in lockdown geplaatst wordt.
We zijn druk bezig om daar scenario’s voor uit te werken en we houden jullie daarvan nauwgezet op de hoogte.

Ons standpunt hieromtrent luidt op dit moment als volgt :

  • wanneer de Federale Overheid overgaat tot een lockdown zullen wij met onmiddellijke ingang al onze activiteiten voor Eurest en Scolarest stopzetten. 
  • voor Medirest focussen we op het hoogstnoodzakelijke: maaltijden voor gasten, patiënten. We bekijken vandaag met onze zorgklanten welk aanbod jullie van ons nodig hebben omjullie verplegend personeel 24/7 aan de slag te kunnen houden. Alle scenario’s liggen daar wat ons betreft open.
  • voor het overige zullen we strikt alle richtlijnen van de Federale Overheden navolgen.

 

Sluiting zitplaatsen

We krijgen nog steeds de vraag van klanten of de sluiting van zitplaatsen in bedrijfsrestaurants wel zo nodig en afdwingbaar is.

Wij volgen in deze de verordeningen van de FOD Economie die stelt dat geen enkel restaurant (publiek of privaat) zit- of staanplaatsen mag openhouden.

Dat wordt vanuit de overheid opgevolgd en, waar nodig, gesanctioneerd zoals voorzien in de artikelen 182 en 187 van de Wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.

16.03.2020

Zitruimtes in bedrijfsrestaurants blijven gesloten

Compass Group staat in nauw contact met de diensten van de Eerste Minister, de FOD Economie en onze sectorkoepel onder Comeos.

Wij houden ons dan ook strikt aan de richtlijnen van de FOD Economie die stelt dat takeaway toegelaten is op voorwaarde dat eetruimtes volledig gesloten blijven.
Die richtlijn werd zaterdag nog aangescherpt, en vandaag nog bevestigd, door de FOD Economie en Eerste Minister Wilmès in samenspraak met Comeos CEO Dominique Michel en waar duidelijk werd gesteld dat deze richtlijn ook slaat op bedrijfsrestaurants voor het personeel van de werkgever.

Links:

NL- https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-handelszaken-die

FR - https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-commerces

 

13.03.2020

[persbericht] Corona-virus: Compass Group zet in op takeaway voor bedrijfsrestaurants

In het licht van de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad scherpt Compass Group de maatregelen aan die we de laatste dagen al ingevoerd hadden.

Onze activiteiten worden momenteel zwaar geïmpacteerd door de huidige situatie. Het is vooralsnog onduidelijk of de horeca-maatregel ook betrekking heeft op de volledige en diverse activiteiten van food services bedrijven.

Momenteel nemen we op individuele basis beslissingen in nauwe samenspraak met onze klanten. 
Voor de onderwijssector bekijken we met de scholen welk aanbod nodig is om de nog aanwezige personeelsleden en scholieren in noodopvang van maaltijden te voorzien.
Voor de zorgsector werken we, gezien de noodzakelijkheid van continuïteit, nauw samen met onze klanten om een degelijk aanbod te blijven voorzien voor het verplegend personeel.

We zullen onze aanpak blijven afstemmen op de actualiteit.

We merken nu al dat heel wat bedrijven en instellingen personeel laten telewerken en enkel nog een minimum aan medewerkers aanhouden om kerntaken uit te voeren. Op die locaties voorzien we lunchpakketten d.m.v. een alternatief takeaway aanbod dat de aanwezige medewerkers in staat stelt om een lunch te kopen en elders op te eten.

Het interne veiligheidscomité van Compass Group België volgt de ontwikkelingen op de voet, staat in contact met de relevante organisaties en overheden, en communiceert op continue basis met medewerkers, klanten en leveranciers.