Vrijdag 8 maart. Internationale Vrouwendag. Of ze nu op het hoofdkantoor werken, of op onze sites overal te lande, onze vrouwen zetten zich dagelijks in om de koers van Compass Group België mee te bepalen. Vandaag is het uitgelezen moment om onze vrouwen in de kijker te zetten. In dit artikel laten we vier sterke vrouwen aan het woord.

Belangrijke thema’s als inclusie, werktrots en werk-privébalans zijn daarbij onvermijdbaar. Met hun verhalen willen Kirsten, Annelies, Sonia en Gladys, onze aanstormende generatie vrouwen inspireren in hun professionele reis binnen Compass Group België.

 

Wat inspireert je als vrouwelijke professional binnen onze onderneming?

“De sfeer bij Compass Group België is over het algemeen positief. Iedereen is gemotiveerd om elke opdracht tot een goed einde te brengen. Bij Compass Group zetten we ons allemaal ten volle in om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken”, zegt Kirsten Struyf. Kirsten werkt al 8 jaar als diëtiste binnen Compass. Gladys Traina, Operations Business Partner, pikt daarop in: “Bij de chefs en de medewerkers heerst veel enthousiasme om elke dag een optimale service te draaien. Die motivatie is prachtig om te zien”. Sonia Baudelet, die al sinds 1995 werkzaam is bij Compass Group, merkt op dat vrouwen binnen onze onderneming evenveel kansen en mogelijkheden krijgen als mannen om zich te ontwikkelen. Annelies Suy, Vending & Services Officer en al 9 jaar werkzaam bij Compass Group België bevestigt: “Je krijgt inderdaad de ruimte om ideeën en projecten te ontwikkelen. Compass ondersteunt je daar ook in.”

Hoe ben je erin geslaagd om een goede balans te vinden tussen werk en privéleven?

Onze vrouwen lijken het er allemaal over eens. Een goede balans vinden tussen werk en privé is niet altijd eenvoudig. Annelies is eerlijk: “Ik durf niet te zeggen dat ik hierin geslaagd ben.” Ook Gladys heeft moeite om evenwicht te vinden: “Soms neemt het werk te veel de overhand, met alle gevolgen van dien voor het privéleven.”

Kirsten legt uit: “Ik maak mijn werk graag af, doe het graag goed en daardoor neem je vaak nog werk mee naar huis.” Maar met twee jonge kinderen beseft ze dat ze ook tijd moet vrijmaken voor haar gezin. “Kinderen eisen immers ook de aandacht”. Verder vindt Kirsten dat er voldoende tijd moet zijn voor ontspanning.

“Je moet inderdaad wat balletjes in de lucht houden”, vervolgt Annelies, maar “gelukkig zijn er mogelijkheden om hier flexibel mee om te gaan”. Kirsten stemt daarmee in: “Compass group maakt het ons hier ook wel gemakkelijker doordat er veel flexibiliteit is. Soms moet ik mijn schema aanpassen om aan de behoeften van mijn werk of mijn persoonlijke leven te voldoen. Dit kan betekenen dat ik af en toe 's avonds of in het weekend werk, maar ook dat ik mijn vrije tijd kan benutten wanneer dat mogelijk is.

Kun je een project benoemen waar je trots op bent en hoe heb je dit bereikt?

Gladys verwijst onmiddellijk naar de afgelopen Chef meeting. “Ik kreeg de kans om samen met mijn collega’s Kevin en Dimitri de Chef meeting te organiseren. Dat mondde uit in een prachtige samenwerking met mijn teamleden, maar ook met de verschillende departementen in het hoofdgebouw.”

Als Vending & Services Officer werkt Annelies aan de uitrol en ontwikkeling van onze Tom&Della’s koffie. “Dankzij een doorgedreven samenwerking met verschillende interne diensten en koffiebranders hebben we de ontwikkeling van onze Tom&Della’s koffiecapsules kunnen realiseren en nieuwe verpakkingen ontworpen.” Momenteel werkt ze nog andere projecten uit binnen het Tom&Della’s-concept.

Sonia kijkt trots terug naar een project waar ze ongeveer 15 jaar geleden aan heeft meegewerkt: de opstart van Rittazza bij IBM. “Na een tijdje bloeide het concept uit tot een heuse koffieshop. Ik kon er volledig mijn ding doen, en ben er onze chef nog steeds dankbaar voor omdat hij mij dat toevertrouwd heeft”.

Kirsten vindt het moeilijk om lukraak één project te benoemen. “Maar waar ik nog het meest trots op ben is de opzet en het onderhouden van de algemene Medirest-cyclus, het zo goed mogelijk onder controle houden van de stijgende foodcost binnen Medirest, de vele menu’s en input voor offertes die we vaak met korte deadline in elkaar steken, de foodware opstarten die we tegen de klok opzetten, de opleidingen en de vele vragen van sites die we steeds zo goed en snel mogelijk proberen te beantwoorden. Dat maakt mij het meest trots en daardoor is mijn werk de moeite waard.”

Op welke manieren draag je bij aan een inclusieve en diverse cultuur binnen ons bedrijf?

We dragen bij aan een inclusieve en diverse cultuur in het bedrijf door bewust te zijn van onze eigen kwaliteiten en die van onze collega's”, aldus Sonia. “Ik probeer hieraan bij te dragen door mijn ervaringen te delen met collega’s en waar nodig collega’s te ondersteunen”, zegt Kirsten: “Ik vind het ook belangrijk om een zo goed mogelijke collega te zijn en probeer ervoor te zorgen dat iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt.” Sonia is het ermee eens: “Enkel door elkaar te begrijpen en te waarderen, kun je optimaal samenwerken om zo betere prestaties neer te zetten. Stel je open voor anderen.”

Gladys leidt een multiculturele ploeg. “Ik hecht er veel belang aan dat elke medewerker binnen mijn team gelijk behandeld wordt, ongeacht de functie, het geslacht of de oorsprong. Ik beschouw ons dan ook als een hecht gezin binnen de grote Compass-familie, waar alles draait rond teamspirit en diversiteit.” Kirsten besluit: “Diversiteit en inclusie maken ons als onderneming alleen maar rijker en beter”.

Hoe kunnen we als bedrijf meer doen om vrouwen te ondersteunen en hun bijdragen te erkennen, niet alleen op Internationale Vrouwendag, maar gedurende het hele jaar?

Gladys vindt dat meer vrouwen verantwoordelijkheidsfuncties mogen invullen: meer chefs, managers, OBP’s of op directieniveau. “Ze zijn er wel, maar nog te weinig”, zegt ze. Kirsten ziet binnen Compass Group België alvast een grote verschuiving: “Steeds meer vrouwen bekleden ‘hogere functies.” Een goede evolutie. Er is al meer balans tussen vrouwen en mannen maar het mag natuurlijk altijd nóg meer”, knipoogt ze. Annelies bevestigt: “Als onderneming zijn we goed bezig: er wordt geïnvesteerd in opleidingen om de carrière te bevorderen, de mogelijkheid tot ondersteunende maatregelen bestaat om de werk-privébalans te bevorderen en we werken aan een inclusieve werkomgeving waar vrouwen zich veilig en gesteund voelen.”

Volgens Sonia zet Compass de vrouwen die belangrijke mijlpalen hebben bereikt onvoldoende in de schijnwerpers: “Door te laten zien dat je hun harde werk en bijdragen waardeert kan je de moreel en de motivatie een boost geven.” Vrouwen worden op werkvlak au serieus genomen en op dezelfde manier als mannen geapprecieerd. “Dat is belangrijk”, besluit Kirsten, “Vrouwen zijn ook ambitieus en kunnen evenveel bereiken dan mannen”.