Compass Group Belgilux heeft tijdens een buitengewone ondernemingsraad de intentie aangekondigd om het personeelsbestand dit najaar te herbekijken en af te toetsen aan de economische realiteit in de zwaar getroffen cateringsector.

Compass Group Belgilux is actief in de sector van food services: het bereidt maaltijden voor in-house restaurants in bedrijven, scholen en de zorgsector, en is ook actief in de evenementcatering.

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, met onder meer de sluiting van restaurants, afgelasting van evenementen, het afstandsonderwijs, de inzet op telewerk en de “anderhalvemetermaatschappij” hebben een blijvende impact op de activiteiten van Compass Group in België. Door de crisis zijn de activiteiten teruggevallen op 25% van het normale niveau.

Uit onderzoek en analyse blijkt dat de heropstart van activiteiten slechts zeer geleidelijk zal gebeuren. Er is veel onzekerheid bij onze klanten (bedrijven, instellingen, zorginstellingen…) en ook bij hen is de wil om kosten te drukken prominent aanwezig. Tegelijk zullen er minder mensen tegelijk samengebracht worden in bedrijven en scholen.

“De verwachting is dat de activiteiten slechts zeer langzaam zullen opstarten, waarbij Compass Group Belgilux pas in het najaar van 2021 opnieuw 75% van de omzet van het referentiejaar 2019 zou kunnen realiseren,” aldus Bart Matthijs, Managing Director van de onderneming.
“Ondanks de maatregelen die we namen worden we nog steeds geconfronteerd met structurele verliezen. De regelingen voor tijdelijke en economische werkloosheid verlichten enigszins de druk, maar heel wat vaste kosten blijven doorlopen. Kostenposten waar momenteel te weinig inkomsten tegenover staan.”

Deze moeilijke periode zal met tijdelijke werkloosheid worden ondervangen om zoveel mogelijk jobs te kunnen behouden, maar het is onvermijdelijk geworden om ook meer structurele maatregelen te nemen om de onderneming financieel gezond te houden. Zo moet de directie de inzetbaarheid van werknemers verhogen en dient het personeelsbestand afgestemd te worden op de verwachte activiteit voor het komende jaar. Dit alles noopt Compass Group Belgilux nv te overwegen om, in de komende maanden, over te gaan tot het schrappen van 550 banen.

Bart Matthijs: “Met de aankondiging van dit herstructureringsplan starten we de procedure Wet Renault op. De komende dagen en weken zal er heel intensief overleg gepleegd worden met onze sociale partners en zullen we alles in het werk stellen om deze herstructurering op de meest sociaal aanvaardbare wijze uit te voeren.”