Het Top Employers certificaat beloont bedrijven voor hun uitstekend personeelsbeleid. Wij interviewden onze fiere Hr-directeur Olivier De Bruyn, die vertelt wat het belang is van deze award.

Proficiat Olivier, Compass Group Belgium haalt voor het vijfde jaar op rij de Top Employer award binnen!

Dankjewel!

Wat is het belang van zo’n award nu voor het bedrijf?

Dat mag je niet onderschatten, en daar zijn verschillende redenen voor. Voordat ik daar wat dieper op inga, alvast een klein beetje geschiedenis. In 2015 is ons oog voor de eerste keer gevallen op de Top Employer-certificering, en in 2017 hebben we dan ook voor de eerste keer meegedaan.

Hoe is dat toen meegevallen?

Wel, om eerlijk te zijn was dat een hele ontnuchtering (lacht). Het resultaat was helemaal niet wat we gehoopt hadden, we hebben toen de certificering ook jammer genoeg niet gehaald. We zijn toen wel niet bij de pakken blijven neerzitten, en hebben dit opgevat als een sterke motivatie om in de toekomst beter te kunnen doen. We zijn dan ook vrij direct een open gesprek met Top Employer aangegaan, om erachter te komen welke elementen bij ons nog ontbraken. En daaruit kwam naar boven dat we als bedrijf wel veel acties ondernamen, maar dat er te weinig structuur inzat. Er was dus nood aan een duidelijk plan.

Het jaar daarop hebben we bekeken hoe we onze acties duidelijker konden omschrijven en kaderen. Daarnaast hebben we gebrainstormd over hoe we in de toekomst over deze strategie wilden communiceren, zowel intern voor onze werknemers als naar de buitenwereld toe.

En met succes, want in 2018 hebben we dan voor de eerste keer de Top Employer Award kunnen binnenrijven, wat een hele eer was!

Er bestaat eigenlijk een groot misverstand over deze certificering. Eigenlijk betekent deze award niet concreet dat het bedrijf een Top Employer is die veel mensen aanwerft, maar toont het vooral aan dat het betrokken HR-departement werkt volgens bepaalde regels en minima die vandaag de dag noodzakelijk zijn en dat zij deze ook kunnen blijven garanderen naar de werknemers toe. Dit toont dan aan dat er een bepaalde HR-politiek is en dat die ook gerespecteerd wordt. De Top Employer-certificering is dus een signaal dat de manier waarop we werken een goede zaak is.

Als het gaat om pure catering zijn we trouwens het enige bedrijf die deze certificering ontvangt. Dit is toch een belangrijk signaal naar rekrutering toe, en verhoogt zeker en vast onze aantrekkingskracht voor potentiële werknemers. Wat mij betreft mogen we hier in de toekomst ook gerust wat meer mee uitpakken.

Kun je hier een paar voorbeelden van geven?

We hebben een mooi onboardingsplatform dat volledig operationeel is. Verder zetten we hard in op het blijven opleiden van onze werknemers via een online-trainingsplatform. En binnenkort gaan we ook aan de slag met Actimo en Strobo, een innovatieve communicatietool en een planningstool. Deze instrumenten gaan ons toelaten om al onze werknemers tegelijkertijd te bereiken, een heuse opgave in een groot gedecentraliseerd bedrijf zoals dat van ons.
 

De Top Employer Award zorgt dus voor een zekere fierheid bij het HR-departement. Daarnaast denk ik ook dat het de collega’s van andere diensten ook trots maakt om te werken voor Compass Group Belgium, en maakt het van ons een aantrekkelijke werkgever.

Vandaag de dag is het een moeilijke opgave om te rekruteren in de horecasector.  De strijd om talent is helemaal losgebarsten, en deze industrie blijft traditioneel een moeilijke omdat het natuurlijk leuk is om in te werken aan de ene kant, maar aan de andere kant standaard ook uitdagende arbeidsvoorwaarden heeft vergeleken met andere sectoren.

Hoe gaat Top Employer te werk bij zijn analyse van potentiële kandidaten?

Ze starten steeds met een vragenlijst van 400 vragen in 7 onderwerpen. Dit is een analysedocument dat ingevuld moet worden door HR. Daarnaast vindt er ook een controlemoment plaats. Vroeger kwamen ze hiervoor langs op locatie, maar tegenwoordig gebeurt dit steeds online door de coronacrisis. Als we bijvoorbeeld een diversiteitsstrategie invoeren vragen ze niet gewoon om voorbeelden door te sturen, maar dienen we uit te leggen op welke manier dit beleid uitgewerkt is en of het hoger management hier ook van op de hoogte is. We dienen dus steeds consequent bewijsmateriaal aan te leveren. Op dit moment werken we hieraan in een team van vier personen. Debora Vandenbroucke helpt bijvoorbeeld bij het werven van talenten, terwijl Cécile De Vleesschouwer vooral assisteert bij learning & development.  Iliass Khatmi zorgt er dan weer voor dat het project in leven gehouden wordt, en ikzelf ben in 2017 vooral de bezieler geweest van het streven naar zo'n Top Employer-certificering.

Is het verkeerd om te denken dan het najagen van zo’n certificering iets is waar jullie bij HR een heel jaar ook mee bezig zijn?

Zeker niet. Standaard krijg je als bedrijf tijd van begin tot en met midden april de tijd om die vragenlijst in te vullen. Elk jaar verandert die vragenlijst ook, en voor ons is dat een goede leerschool om te kijken wat nu eigenlijk belangrijk is binnen HR en waar we de volgende keer ook op kunnen werken.

Ik neem aan dat jullie volgend jaar voor de zesde keer op rij willen genieten van het in ontvangst nemen van deze award. Wat zou je volgend jaar met het HR-departement van Compass Group Belgium nog willen bereiken, en hoe kan ons bedrijf hier nog in groeien?

Op dit moment zitten we met Compass Group Belgium met een mooie score volgens de criteria van Top Employer. We zijn bij het begin van onze ambities gestart vanuit de lagere middenmoot, maar willen nu vooral zo snel mogelijk klimmen. Verder willen we onszelf blijven heruitvinden, en inspelen op nieuwe trends en veranderende accenten. Het leuke is dat Top Employer zelf netwerkmomenten organiseert waarbij we in dialoog kunnen gaan met andere door hen gecertificeerde bedrijven om inspiratie op te doen over hoe zij problemen oplossen. Het louter ‘copy-pasten’ van strategieën heeft niet veel zin, maar soms kan het wel tot nieuwe ideeën leiden waarop we ons dan kunnen baseren.

Olivier, als je nu in één zin zou moeten samenvatten waarom iemand zou moeten komen werken voor Compass Group Belgium, wat zou je dan zeggen?

Oei, op deze vraag ben ik minder voorbereid (lacht). In één zin, dat is moeilijk... Wat ik wel kan zeggen is dat werken in de foodservicesector een ongelofelijk sexy, toffe business is. Compass Group is tegelijkertijd één van de grootste werkgevers in die sector. Via de Top Employer-certificering bewijzen we dat we ook de lat hoog leggen voor ons personeelsbeleid en de manier waarop we omgaan met ons personeel. Eigenlijk is het simpel: er is dus geen enkele reden om NIET te komen werken voor ons.

Bedankt voor het interview Olivier.

Olivier: Graag gedaan!

BEN JIJ OOK FANTASTISCH?

En wil je graag werken voor een bedrijf dat geweldige mensen verwent met de beste voorwaarden en de meest waardevolle opleidingen?
Kijk even naar onze vacatures, of klik de knop hieronder voor een spontane sollicitatie.

Start je carrière hier!