Compass Group gaat voor klimaatneutraal tegen 2050

In een veranderende wereld waarbij de impact van de mens op het milieu meer dan ooit gevoeld wordt, is de nood aan actie dringend.

Compass Group spreekt dan ook de ambitie uit om internationaal door te groeien naar een bedrijf dat de uitstoot van broeikasgassen tot een absoluut nulpunt wil herleiden tegen 2050 wat betreft haar activiteiten. Climate Net Zero is vanaf nu het doel!

Onze Global Roadmap to Net Zero, ontwikkeld samen met het internationale klimaatadviesbureau South Pole, wordt ondersteund door goedgekeurde, op wetenschap gebaseerde doelstellingen en een verdere verbintenis om tegen 2030 wereldwijd koolstofneutraal te zijn voor al onze eigen activiteiten.

Als 's werelds grootste foodservicegroep, die in het hart van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen opereert, bevindt Compass Group zich in een unieke positie om echte verandering te beïnvloeden, door intensief samen te werken met onze klanten, brancheorganisaties, overheden en leveranciers om een duurzamer voedselsysteem voor toekomstige generaties te kunnen creëren.

Dankzij deze positie hebben we het geloof en vertrouwen om te kunnen bouwen aan een ambitieus milieuvriendelijk parcours.

Compass Group ZAL verschillende Klimaatvriendelijke acties ondernemen.

Met deze specifieke acties wil Compass Group het verschil kunnen maken:

  • Overschakeling van alle bedrijfsvoertuigen wereldwijd op 100% plug-in elektrische voertuigen
  • Overschakelen op hernieuwbare elektriciteit voor alle eigen activiteiten
  • Herformulering van menu's met een lage koolstofuitstoot en overschakeling op meer plantaardige eiwitten
  • Meer producten betrekken uit regeneratieve landbouw
  • Alternatieven zoeken voor plastic als verpakking
  • 50% minder voedselverspilling in al onze activiteiten wereldwijd tegen 2030
  • Het aandeel aan seizoensgebonden en lokaal ingekochte producten vergroten
  • Wereldwijd investeren in klimaatvriendelijke projecten ter ondersteuning van de carbonisatie, compensatie en neutralisatie, waaronder plannen voor herbebossing, biodiversiteit, zoet water, land en oceanen.
  • Een wereldwijde strategie ontwikkelen voor een supply chain zonder ontbossing en landconversie.

De strategie om deze Net Zero-doelstelling te bereiken werd ontwikkeld samen met het internationale klimaatadviesbureau South Pole en zal worden ondersteund door op wetenschap gebaseerde methodes en doelstellingen.

COMPASS GROUP ZAL ONDER ANDERE MEER INZETTEN OP LOKALE EN SEIZOENSGEBONDEN VOEDING.

Dominic Blakemore, Group Chief Executive Officer van Compass Group PLC:

"De internationale voedingsindustrie heeft een belangrijke rol te spelen in het bereiken van Climate Net Zero en het sturen van de overgang naar een gezond en duurzaam voedselsysteem. De nieuwe wereldwijde Climate Net Zero-doelstelling van Compass Group weerspiegelt de inzet van onze teams voor duurzame inkoop, het elimineren van voedselverspilling en het transformeren van onze impact op het milieu.

Gezien de complexiteit van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen zoals die nu is, onderschatten we de omvang van de uitdaging die voor ons ligt niet. Er zijn dringend radicaal nieuwe samenwerkingsverbanden nodig in de hele waardeketen om deze te verwezenlijken. Als 's werelds grootste voedingsdienstengroep, die in het hart van de wereldwijde voedselvoorzieningsketen opereert, bevinden we ons in een unieke positie om echte verandering te beïnvloeden, door samen te werken met onze leveranciers en door duurzame consumptie aan te moedigen bij de klanten en consumenten die we elke dag bedienen."

Diane Holdorf, algemeen directeur Food & Nature van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD):

"We feliciteren Compass Group met hun ambitieuze, helder geformuleerde doelstellingen voor Net Zero, en met hun gedrevenheid om voorop te lopen en te innoveren om klimaatvriendelijke oplossingen aan te reiken op wereldwijde schaal.

Voedselsystemen staan centraal in geïntegreerde oplossingen voor natuur, klimaat en rechtvaardigheid. Leiderschap zoals dit om Net Zero te bereiken in de hele voedselwaardeketen is de sleutel tot het aanpakken van de uitdagingen waar deze systemen voor staan. We kijken ernaar uit om ons gezamenlijke werk met Compass voort te zetten en hen te ondersteunen bij de toepassing van innovatieve nieuwe oplossingen die duurzaamheid in de hand werken.”

Bart Matthijs, managing director Compass Group Belgium:

" Een efficiënte en duurzame logistieke organisatie zal ervoor zorgen dat Compass Group Belgium de verwijzing wordt binnen catering! Op die manier geven we het goede voorbeeld. Een brede samenwerking met Winnow zal daarnaast voor een duidelijke vermindering van onze food waste zorgen. "