Verklaring over de oorlog in Oekraïne

Wij zijn allen geschokt en bedroefd door de tragische gebeurtenissen die zich in Oekraïne voltrekken, en wij veroordelen de daden van agressie van de Russische staat tegen Oekraïne en zijn bevolking in de sterkst mogelijke bewoordingen. Onze gedachten gaan uit naar alle getroffenen.

Om de humanitaire reactie te ondersteunen, doneren we een eerste bedrag van £ 250.000 aan liefdadigheidsinstellingen ter plaatse, terwijl onze bedrijven en collega's over de hele wereld voedsel en financiële hulp blijven doneren voor de groeiende vluchtelingencrisis in Oost-Europa. Onze reactie in de buurlanden wordt geleid door onze lokale managementteams, die klaar staan om snel en op grote schaal te mobiliseren om vluchtelingen die de EU binnenkomen, van voedsel te voorzien.

Hoewel wij geen activiteiten hebben in Oekraïne, hebben wij regelmatig contact met onze Oekraïense collega's die in andere landen werken en hebben wij emotionele en financiële steun beschikbaar gesteld aan hen en hun gezinnen, met inbegrip van huisvesting, voedseldonaties en werkaanbiedingen voor ontheemde familieleden.

Door de recente gebeurtenissen heeft Compass Group de beslissing genomen om de Russische markt definitief te verlaten en zich van alle bekende Russische leveranciers te distantiëren. We zijn al ver gevorderd met deze maatregelen.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en dringen samen met de internationale gemeenschap aan op een spoedige en vreedzame oplossing van dit conflict.

Dominic Blakemore, Group Chief Executive Officer