In het licht van de recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad scherpt Compass Group de maatregelen aan die we de laatste dagen al ingevoerd hadden.

 

 

Onze activiteiten worden momenteel zwaar geïmpacteerd door de huidige situatie. Het is vooralsnog onduidelijk of de horeca-maatregel ook betrekking heeft op de volledige en diverse activiteiten van food services bedrijven.

Momenteel nemen we op individuele basis beslissingen in nauwe samenspraak met onze klanten. 
Voor de onderwijssector bekijken we met de scholen welk aanbod nodig is om de nog aanwezige personeelsleden en scholieren in noodopvang van maaltijden te voorzien.

Voor de zorgsector werken we, gezien de noodzakelijkheid van continuïteit, nauw samen met onze klanten om een degelijk aanbod te blijven voorzien voor het verplegend personeel.

We zullen onze aanpak blijven afstemmen op de actualiteit.

We merken nu al dat heel wat bedrijven en instellingen personeel laten telewerken en enkel nog een minimum aan medewerkers aanhouden om kerntaken uit te voeren. Op die locaties voorzien we lunchpakketten d.m.v. een alternatief takeaway aanbod dat de aanwezige medewerkers in staat stelt om een lunch te kopen en elders op te eten.

Het interne veiligheidscomité van Compass Group België volgt de ontwikkelingen op de voet, staat in contact met de relevante organisaties en overheden, en communiceert op continue basis met medewerkers, klanten en leveranciers.