Veel grondstoffen zijn recent flink in prijs gestegen en dit heeft uiteraard ernstige gevolgen voor de food service-industrie, die zich dient aan te passen aan een nieuwe realiteit.

Deze vier factoren liggen aan de basis van de actuele inflatie:

Stijgende kosten

Bedrijven en huishoudens, maar net zo goed producenten en leveranciers - iedereen krijgt te maken met kostenstijgingen. Vooral de foodservice-industrie wordt getroffen. Terwijl de voedsel- en verpakkingsinflatie dagelijks toeneemt, bestaat er grote bezorgdheid over de gevolgen op langere termijn van het wereldwijde tekort aan meststoffen (waarvan Rusland één van de grootste leveranciers ter wereld is). Vrijwel alle belangrijke gewassen in de wereld zijn afhankelijk van hulpstoffen zoals potas en stikstof. Zonder een gestage stroom hiervan zullen boeren minder produceren, met een lagere opbrengst, waardoor de mondiale voedseluitdagingen nog groter zullen worden.

De corona-crisis

De afgelopen twee jaar heeft COVID in elke markt ter wereld het personeelsbestand, de toeleveringsketens en de productie ontwricht. De vraag overtrof het aanbod, en daardoor nam de inflatie sneller toe. Hoewel veel landen zijn begonnen met het versoepelen van de beperkende maatregelen naarmate de economieën zich herstelden (met China als grote uitzondering, waar de grootschalige lockdowns de afgelopen weken zijn hervat), wordt verwacht dat de voedsel- en arbeidsinflatie ook na de lopende COVID-correcties zal aanhouden.

Klimaatverandering

Van droogtes die de tarwe in Noord-Amerika doen verdorren en vorst die de koffie in Brazilië beschadigt tot overstromingen die de aardappelopbrengsten in Europa doen dalen: klimaatgebonden extreme weersomstandigheden blijven de oogsten van de landbouwers teisteren, waardoor de voedselprijzen stijgen en uiteindelijk ook de portemonnee van de consument wordt geraakt.

Volgens een recent rapport van de Intergouvernementele Werkgroep over Klimaatverandering (IPCC) van de VN zullen extreme weersomstandigheden nog verergeren naarmate de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde een verdere impact heeft op de landbouwopbrengsten wereldwijd.

De oorlog in Oekraïne

Vóór de oorlog in Oekraïne werd verwacht dat de inflatie in 2022 haar hoogtepunt zou bereiken. De gevolgen van het conflict en de aanhoudende sancties tegen Rusland zullen nu echter nog groter zijn en zich over een langere periode doen voelen, waardoor de prijzen van alles - van gas en benzine tot kunstmest, tarwe, zonnebloemolie en vis - nog jarenlang zullen worden opgeschroefd. Hoewel de inflatie-indicatoren momenteel achterblijven, voorspellen deskundigen dat de voedselinflatie als gevolg van de crisis in Oekraïne dit jaar tot meer dan 10 % zal stijgen.

Net als elke organisatie en elk huishouden overal ter wereld wordt ook Compass getroffen. Samen met lokale en internationale partners in de toeleveringsketen doen we als bedrijf al het mogelijke om de gevolgen van de inflatie te beperken voor onze klanten.

Dit zijn enkele strategieën die we momenteel hiervoor hanteren:

  • Meer producten lokaal en in het seizoen inkopen om de kosten te beheersen.
  • Langetermijnafspraken maken met leveranciers om de prijzen te plafonneren en te fixeren.
  • De menu-engineering verbeteren door menu's aan te passen om de beste prijs te behouden met meer plantaardige maaltijden.
  • Afvalbeheer en porties beheersen om de uitgaven te beperken.